ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολιτιστική Διαχείριση

PNEUMA.GR

Μελετούμε, σχεδιάζουμε και συντονίζουμε κάθε στάδιο δημιουργίας και υλοποίησης ενός πολιτιστικού έργου, από την μελέτη, την κατασκευή ως την τελική του μορφή, την προώθηση και τη λειτουργία.

Η διαχείριση των πολιτιστικών οργανισμών αποτελεί μείζονος σημασίας για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μελετούμε μέσω οργανωμένου προγράμματος τη προσέλκυση επισκεπτών, τη στρατηγική επικοινωνίας, καθώς και η διαχείριση του πολιτιστικού προϊόντος από τη η συνεισφορά των μουσείων στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης καθώς και η επικοινωνία με τους επισκέπτες και την τοπική κοινωνία.