ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνολογία

PNEUMA.GR

Η χρήση των νέων τεχνολογιών σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα ερμηνείας με σκοπό τη βελτίωση της μουσειακής εμπειρίας των επισκεπτών.

Στις εφαρμογές της τεχνολογίας στα μουσεία μας συμπεριλαμβάνονται εφαρμογές που στοχεύουν στη μάθηση, στην οικοδόμηση της γνώσης μέσου του εκθέματος και όχι την απλή παροχή πληροφοριών. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν διαδραστικότητα και αποτελούν βασικά στοιχεία προσέλκυσης κοινού στα μουσεία, παρέχοντας στους χρήστες πολύπλευρες, ουσιαστικές, εκπαιδευτικές εμπειρίες με ενεργή, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική συμμετοχή.